You are here: Home » การใช้งาน » การขับเคลื่อนรถForklift ด้วยระบบต่างๆ

การขับเคลื่อนรถForklift ด้วยระบบต่างๆ

การขับเคลื่อนรถForklift ด้วยระบบต่างๆ

การขับเคลื่อนรถForklift ด้วยระบบต่างๆ

สวัสดีชาว rodforklift.in.th ทุกๆท่านค่ะสำหรับวันนี้เราจะนำบทความที่ดีเกี่ยวกับการขับเคลื่อนรถForklift ด้วยระบบต่างๆที่มีประโยชน์ความรู้มาให้แก่ผู้ที่ใช้รถโฟล์คลิฟท์ทุกๆท่านก่อนอื่นเลยเราต้องทำความรู้จักกับรถโฟล์คลิฟท์ก่อนรถโฟล์คลิฟท์ เป็นรถยกสำหรับใช้งานการยกสินค้า ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องที่ช่วยทุ่นแรงชนิดหนึ่งที่ช่วยให้การโยกย้ายสิ้นค้าเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สะดวก และทำให้งานออกมาเป็นระบบมากขึ้น แล้วยังช่วยสร้างผลกำไรให้กับองค์กรและสถานประกอบการได้อย่างมากสำหรับรถโฟล์คลิฟท์ก็จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ด้วยกันคือ 1. ประเภทใช้เครื่องยนต์  และ 2. ประเภทใช้แบตเตอรี่ แต่ถึงอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการขับด้วยระบบเครื่องยนต์ หรือระบบไฟฟ้า แต่ระบบในการทำงานจะแบ่งได้เหมือนๆกัน ด้วย 5 ระบบหลักๆ

ระบบขับเคลื่อนรถForklift มีดังนี้

  1. ระบบขับเคลื่อน ระบขับเคลื่อจะแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ 1.ขับเคลื่อนด้วยระบบเครื่องยนต์ คือ เครื่องยนต์เบนซิน, เครื่องยนต์ดีเซล ,เครื่องยนต์แก๊ส L.P.G. และ  2 .ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า คือ การใช้แบตเตอรี่นั้นเอง
  2.  ระบบเกียร์ ระบบเกียร์ก็จะมีทั้ง แบบเกียร์อัตโนมัติ และเกียร์ธรรมดา การใช้งานก็จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของลักษณะงาน
  3. ระบบช่วงล่าง ระบบบังคับเลี้ยว และ ระบบเบรก ความแตกต่างของรถโฟล์คลิฟท์ กับรถยนต์ในที่นี้ก็คือ รถโฟล์คลิฟท์นั้นจะขับเคลื่อนและเบรกด้วยล้อหน้า และ บังคับเลี้ยวซ้าย-ขวา ด้วยล้อหลังแทนนั้นเอง
  4. ระบบไฮดรอลิก และ ระบบควบคุมเสา ระบบนี้ถือว่ามีที่ ที่สำคัญมากที่สุด เพราะระบบนี้คือการควบคุมเสา หรือการขึ้นลงของเสา และงา ที่ใช้ในการยกสินค้าขึ้นลงนั้นเอง ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังและความชำนาญเป็นอย่างมาก
  5. ระบบความปลอดภัยต่างๆ ระบบความปลอดภัยนี้ถือว่าเป็นระบบที่ควรคำนึกถึงเป็นอย่างมากทั้งผู้ขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ และรวมถึงผู้ร่วมงาน เช่น ไฟเตือนที่หน้าปัด เสียงเตือนถอยหลัง หรือการบีบแตรให้สัญญาณขณะขับรถอยู่ในมุมอับ เป็นต้น

ดังนั้น ผู้ที่ใช้รถยกโฟล์คลิฟท์ก็ควรใส่ใจถึงระบบต่างๆเกี่ยวกับการขับเคลื่อนรถForklift เพราะรถยกต้องยกสิ่งของขึ้น-ลงในที่สูง ซ้ำยังมีน้ำหนักมาก จึงควรคำนึงถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก เพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่ และ ผู้รวมงานด้วย เพื่อเกิดการใช้งานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นเองค่ะ